Általános szerződési feltételek

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) minden olyan vásárlásra vonatkoznak, amelyet egy Internet-felhasználó/természetes személy (a továbbiakban: „ÜGYFÉL”) a http: //www.nyddesign.es/ (a továbbiakban: „WEBOLDAL”) weboldalon vásárol. NYD DESIGN üzemeltető ZALKA 2000 SRL, a valenciai cégjegyzékbe bejegyzett egyéni vállalkozó, székhelye: Carrer de Sant Dionís, 1, bajo, 46003 València, Valencia (Spanyolország) és az adószáma ESB09835208, spanyol telefonszám: (+34) 747 429 157, email: info@nyddesign.es, (a továbbiakban: „ELADÓ”).

FONTOS

A WEBOLDALON leadott bármely megrendelés vagy vásárlás szükségszerűen azt jelenti, hogy az ÜGYFÉL feltétel nélkül elfogadja a jelen általános feltételeket!

1. Definíciók

Az alábbiakban használt kifejezések jelen Általános Feltételekben a következő jelentéssel bírnak:

  • « SZÁLLÍTÁS » : Az ÜGYFÉL által megrendelt TERMÉKEK első kézbesítésére vonatkoznak a megrendelésben feltüntetett szállítási cím szerint.
  • « TERMÉKEK » : A weboldalon elérhető termékekre vonatkozik.
  • « SZÁLLÍTÁSI TERÜLET » : Spanyolországra és Magyarországra vonatkozó utalás.

2. Tárgy

Jelen ÁSZF szabályozza a TERMÉK-ek ELADÓ általi ÜGYFÉL részére történő értékesítést.

Az ÜGYFÉL elfogadja az ÁSZF-ben leírt szabályokat, és elfogadja hogy egyértelműen tájékoztatva lett a WEBOLDAL használatával kapcsolatban és tudomásul veszi hogy a weboldal által tud vásárolni és probléma esetén tájékoztatnia szükséges a weboldal üzemeltetőt.

Amennyiben az ÜGYFÉL nem fogadja el az ÁSZF-et akkor kérjük tartózkodjon a WEBOLDAL további használatától. 

3. Az ÁSZF elfogadása

Az ÜGYFÉL vállalja, hogy figyelmesen elolvassa és elfogadja jelen ÁSZF-t, mielőtt a WEBOLDALON történt TERMÉKEK megrendelését véglegesíti és kifizeti.

Jelen ÁSZF a WEBOLDAL minden oldalának alján megtalálható egy hivatkozáson keresztül, és a megrendelés leadása előtt kötelezően el kell olvasni. Az ÜGYFÉLNEK kötelező ezt figyelmesen elolvasni, letölteni, kinyomtatni és megőrizni egy példányban.

Az ELADÓ javasolja az ÜGYFÉLNEK, hogy új rendelés leadásakor ismét olvassa el az ÁSZF-t, amelyek mindegyikére a legfrissebb változat vonatkozik.

A megrendelés elküldéséhez szükséges, hogy az elfogadom pipa megnyomásra kerüljön. Ezzel az ÜGYFÉL kijelenti hogy elolvasta és elfogadja az ÁSZF-t, azt megértette és korlátozások és feltételek nélkül elfogadta. A megrendelés gomb megnyomásával megerősíti ezt a nyilatkozatot. 

4. Termékek vásárlása a WEBOLDALON.

Bármely TERMÉK vásárlásához az ÜGYFÉLNEK be kell tölteni a 18. életévét és megfelelő cselekvőképességgel kell rendelkeznie, vagy ha korlátozott cselekvőképességű, akkor igazolnia kell a törvényes képviselője engedélyét. Az ÜGYFÉL a vásárlás folyamán a WEBOLDALON elérhető űrlap kitöltésével adja meg az azonosításhoz szükséges adatokat. A (*) jel azokat a kötelezően kitöltendő mezőket jelöli, amelyek az ÜGYFÉL megrendelésének ELADÓ általi feldolgozáshoz szükségesek. Az ÜGYFÉL a weboldalon ellenőrizheti a megrendelésének állapotát. A SZÁLLÍTÁS nyomon követése egyes esetben a fuvarozók által közzétett linken online is elérhető. Az ÜGYFÉL a info@nyddesign.es címen található felügyeleti eszközök segítségével e-mailben is bármikor kapcsolatba léphet az ELADÓ kereskedelmi szolgálatával, hogy tájékozódjon megrendelése állapotáról.

Azon információknak, amelyeket az ÜGYFÉL a megrendelés leadásakor az ELADÓ rendelkezésére bocsát, teljesnek, pontosnak és naprakésznek kell lennie. Az ELADÓ fenntartja a jogot, hogy felkérje az ÜGYFELET, hogy bármilyen megfelelő módon erősítse meg személyazonosságát, jogosultságát és a közölt információkat.

5. Megrendelések

         5.1. TERMÉK-ek jellemzői

Az ELADÓ arra törekszik, hogy a lehető legvilágosabban mutassa be a TERMÉKEK főbb jellemzőit (akár a WEBOLDALON elérhető információs fájlokon keresztül), valamint azokat a kötelező információkat, amelyeket az ÜGYFÉLNEK a hatályos jogszabályok értelmében meg kell kapnia.

Az ÜGYFÉL vállalja, hogy figyelmesen elolvassa ezt az információt, mielőtt megrendelést adna a WEBOLDALON.

Az ELADÓ fenntartja a jogot, hogy a WEBOLDAL-on elérhető TERMÉKEK választékát módosítsa.

Ha a WEBOLDALON kifejezetten másként nem szerepel, az ELADÓ által értékesített TERMÉKEK újak, és megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak és Spanyolországban érvényes szabályozásoknak.

          5.2. Megrendelés folyamata

A termékek megrendelése közvetlenül a WEBOLDALON történik. A rendelés leadásához az ÜGYFÉLNEK az alábbiakban leírt lépéseket kell követnie (az ÜGYFÉL által használt böngészőtől függően azonban ezek kismértékben eltérhetnek).

                   5.2.1. TERMÉK-ek választéka és vásárlási lehetőségek.

Az ÜGYFÉL-nek ki kell választania az általa választott TERMÉK(EK)-et, a kiválasztott TERMÉK(EK)-re kattintva kiválasztva a jellemzőket és a kívánt mennyiséget. A TERMÉK kiválasztása után a TERMÉK az ÜGYFÉL kosarába kerül. Utóbbi ezután tetszőleges számú további TERMÉKET adhat hozzá.

                   5.2.2. Megrendelés

A TERMÉKEK kiválasztása és kosarába helyezése után az ÜGYFÉLNEK a kosárra kell kattintania és meg kell győződnie arról, hogy a megrendelés tartalma helyes. Ha az ÜGYFÉL még nem tette meg, akkor be kell jelentkeznie, ha már regisztrált, vagy regisztrálnia szükséges, ha még nem regisztrált.

Miután az ÜGYFÉL ellenőrizte a kosár tartalmát, és bejelentkezett/regisztrált, automatikusan kitöltött online űrlap jelenik meg, amely összefoglalja az árat, az alkalmazandó díjakat és adott esetben a szállítási költségeket.

Az ÜGYFÉL-nek szükséges a megrendelés tartalmát (beleértve a megrendelt TERMÉKEK mennyiségét, jellemzőit, referenciáit, számlázási címét, fizetési módját és árat) a tartalom érvényesítése előtt ellenőriznie!

Az ÜGYFÉL ezután a WEBOLDALON található utasításokat követve folytathatja a TERMÉKEK kifizetését, és megadhatja a számlázáshoz és a TERMÉKEK  SZÁLLÍTÁSÁHOZ szükséges összes információt. A különböző opciókkal rendelkező TERMÉKEK esetében a megfelelő opciók kiválasztásakor megjelennek a konkrét referenciáik. A leadott rendeléseknek tartalmazniuk kell minden olyan információt, amely a megrendelés megfelelő kezeléséhez szükséges.

Az ÜGYFÉL-nek ki kell választania a szállítási módot is.

                   5.2.3. Megrendelés leadása

A fent leírt lépések végrehajtása után a WEBOLDALON megjelenik a sikeres megrendelés visszaigazolása az ÜGYFÉL részére. A megrendelés egy példánya automatikusan megküldésre kerül e-mailben az ÜGYFÉL részére, amennyiben az űrlapon közölt e-mail cím helyes.

Az ELADÓ semmilyen egyéb megrendelés-visszaigazolást nem küld postai levélben.

                  5.2.4. Számlázás

A megrendelés folyamán az ÜGYFÉLNEK meg kell adnia a számlázáshoz szükséges adatokat (a (*) jel jelzi, hogy az ÜGYFÉL megrendelésének ELADÓ általi feldolgozásához milyen kötelező mezőket kell kitölteni).

A ÜGYFÉL köteles továbbá egyértelműen feltüntetni a MEGRENDELÉSRE vonatkozó valamennyi információt, így különösen a SZÁLLÍTÁS pontos címét, valamint a SZÁLLÍTÁSI címhez tartozó esetleges hozzáférési kódot.

Sem a ÜGYFÉL által online elkészített megrendelés elismerő, sem az ELADÓ által a ÜGYFÉLNEK e-mailben eljuttatott megrendelés átvételi elismervénye nem minősül számlának. Bármilyen megrendelésről vagy fizetési módról is legyen szó, az ÜGYFÉL az eredeti számlát a TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSAKOR kapja meg, a csomagon belül.

         5.3. Rendelés dátuma

A megrendelés dátuma az a nap, amikor az ELADÓ a megrendelés beérkezését online visszaigazolja. A WEBOLDALON feltüntetett határidők nem számítanak addig az időpontig.

         5.4. Ár

Az ÜGYFÉL minden TERMÉKRE vonatkozóan megtalálja a WEBOLDALON az euróban feltüntetett árakat, beleértve az adókat, valamint a vonatkozó szállítási költségeket (a csomag súlyától függően, csomagolás és ajándék nélkül, a SZÁLLÍTÁSI címet és a fuvarozót vagy módot).

Az árak különösen az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazzák a megrendelés napján érvényes kulccsal. Az adó kulcsának módosítása a hatálybalépésétől számítva utólagosan is módosítható a TERMÉKEKRE.

Az alkalmazandó áfakulcs az eladott TERMÉK értékének százalékában kerül kifejezésre.

Az ELADÓ beszállítóinak árai változhatnak. Ebből következően a WEBOLDALON feltüntetett ár változhat. Ezek akciók esetén is módosíthatók.

Az irányadó árak a WEBOLDALON az ÜGYFÉL megrendelésének napján feltüntetett árak.

         5.5. TERMÉKEK elérhetősége.

Az ELADÓ „valós idejű” készletkezelést alkalmaz. Ebből következően esettől függően a TERMÉK-ek elérhetősége az ELADÓ készleteiben való meglététől függ.

Az ELADÓ vállalja a beérkezett rendelések teljesítését azzal a fenntartással, hogy a TERMÉKEK rendelkezésre állnak.

A TERMÉK-ek elérhetetlensége elvileg a kérdéses TERMÉK oldalán jelenik meg.

Amennyiben az elérhetetlenség a megrendeléskor nem volt látható, az ELADÓ vállalja, hogy a TERMÉK elérhetetlensége esetén haladéktalanul tájékoztatja az ÜGYFELET.

Az ELADÓ az ÜGYFÉL kérésére jogosult:
  • Az összes TERMÉKET együtt küldeni abban a pillanatban, amikortól a készleten nem lévő TERMÉKEK újra elérhetővé válnak.
  • Lehetőséget ad az adott időpontban rendelkezésre álló TERMÉKEK részleges kiszállítására, és a rendelés többi részét külön küldi, amikor a többi termék is elérhető, kifejezetten megemlítve az esetlegesen felmerülő szállítási többletköltségeket, amennyiben annak terhét az ÜGYFÉL vállalja.
  • Javaslatot tehet az ÜGYFÉL által elfogadott, azonos minőségű és árú alternatív TERMÉKRE.
  • Ha az ÜGYFÉL úgy dönt, hogy lemond a nem elérhető TERMÉKEKRE vonatkozó megrendeléséről, a fizetést követő harminc (30) napon belül visszakapja az említett TERMÉKEKÉRT kifizetett összeget.

6. Elállási jog

Az elállási jog leírását, feltételeit a jelen ÁSZF 1. mellékletében található „VISSZAVÉTELI SZABÁLYZAT” tartalmazza, amely a WEBOLDAL minden oldal alján elérhető egy hivatkozáson keresztül.

7. Fizetés

         7.1. Fizetési módok

Az ÜGYFÉL a megrendelendő TERMÉK-ekért online, a WEBOLDALON fizethet az ELADÓ által javasolt fizetési módok egyikén.

Az ÜGYFÉL szavatolja az ELADÓ számára, hogy a választott fizetési módhoz szükséges valamennyi jogosultsággal rendelkezik.

Az ELADÓ minden szükséges intézkedést megtesz a WEBOLDALON található online fizetési mezőben online továbbított adatok biztonságának és bizalmasságának garantálása érdekében.

A fizetéssel kapcsolatos minden fizetési információ a WEBOLDALLAL kapcsolatban álló bankba kerül közvetlenül, és a WEBOLDALON nem kerül tárolásra, feldolgozásra.

         7.2. A fizetés dátuma

Egyszeri bankkártyás fizetés esetén az ÜGYFÉL számláját a TERMÉKEK oldalon történő megrendelése után megterhelődik a fizetendő összeggel.

Részleges SZÁLLÍTÁS esetén a teljes összeg az első csomag feladásának pillanatában haladéktalanul levonásra kerül az ÜGYFÉL számlájáról. Ha az ÜGYFÉL úgy dönt, hogy visszavonja a nem elérhető TERMÉKEKRE vonatkozó megrendelését, a visszatérítés a jelen ÁSZF 5.5. cikkének utolsó bekezdése szerint történik.

         7.3. Fizetés késedelme vagy elutasítása

Ha a bank elutasítja a hitelkártya vagy egyéb fizetési mód megterhelését, az ÜGYFÉL-nek fel kell vennie a kapcsolatot az ELADÓ Ügyfélszolgálatával a megrendelés más érvényes fizetési móddal történő kifizetése érdekében.

Abban az esetben, ha bármilyen okból, tiltakozásból, elutasításból vagy egyéb okból az ÜGYFÉL által esedékes pénzáramlás továbbítása lehetetlen, a megrendelés törlésre kerül és az eladás automatikusan visszavonásra kerül.

8. Tárolás és archiválás

A VEVŐ által megkötött, 120 € feletti (adóval együtt) megrendelésre vonatkozó szerződést az ELADÓ 5 évre iktatja.

Az ELADÓ vállalja, hogy a műveletek nyomon követése érdekében az adatokat iktatja, és az ÜGYFÉL kérésére másolatot készít a szerződésről.

Vita esetén az ELADÓ lehetőséget kap annak bizonyítására, hogy az elektronikus felügyeleti rendszer megbízható és garantálja a tranzakció sértetlenségét.

9. A tulajdonjog átadása

Az ELADÓ a leszállított TERMÉK-ek tulajdonosa marad az ÜGYFÉL általi teljes kifizetés pillanatáig.

EZ a rendelkezés harmóniában van a személyes átvétellel vagy egy harmadik fél által történő szállítás esetén is figyelembe véve az esetleges elvesztést vagy szállításból eredő sérülést is.

10. Szállítás

A TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁNAK módozatai megegyeznek a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő „szállítási szabályzatban” szereplőkkel, amelyek a WEBOLDAL minden oldala alatt elérhetők egy hivatkozáson keresztül is.

11. Csomagolás

A TERMÉKEK csomagolása a hatályos szállítási előírásoknak megfelelően történik, a SZÁLLÍTÁS során a maximális védelem garantálása érdekében. Az ÜGYFELEK vállalják, hogy a TERMÉKEK 1. számú melléklet - Visszavételi Szabályzatban foglalt feltételek szerinti visszaküldésekor ugyanezeket a szabályokat tartják be.

12. Garancia.

Az ELADÓ vállalja, hogy a WEBOLDALON található leírásnak megfelelő, azaz a várható felhasználásnak megfelelő TERMÉKET szállít. Ez a megfelelőség azt is jelenti, hogy a TERMÉK olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket a vevő jogosan elvárhat az ELADÓ nyilvános nyilatkozataival kapcsolatban.

Megfelelőség hiánya esetén a VEVŐ – választása szerint – kérheti a TERMÉK cseréjét vagy kijavítását. Abban az esetben, ha a VEVŐ kérésének a költsége a TERMÉK értékére vagy a hiba jelentőségére tekintettel aránytalan úgy az ELADÓ Az ÜGYFÉL megkérdezése nélkül dönthet a TERMÉK árának visszatérítéséről.

Abban az esetben, ha a csere vagy javítás lehetetlen, az ELADÓ vállalja, hogy a visszaküldött TERMÉK kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a TERMÉK árát, és a TERMÉK ÜGYFÉL általi visszaküldése ellenében az alábbi címre: Carrer de Sant Dionís 1, bajo, 46003 València, Valencia (Spanyolország).

13. Felelősség

Az ELADÓ felelőssége semmi esetre sem állapítható meg az ÜGYFÉLNEK felróható szerződéses kötelezettségei teljesítésének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a megrendelés teljesítése során.

Az ELADÓ nem vállal felelősséget semmiféle késedelemért vagy nemteljesítésért, és nem tekintheti az ÁSZF megsértésének, ha a késedelem vagy a nem teljesítés oka vis maior esethez kapcsolódó vagy olyan véletlen eseményhez kötődik, ami a spanyol bíróságok ítélkezési gyakorlata meghatároz.

Az ÜGYFÉL elfogadja, hogy az ELADÓ nem ellenőrzi azokat a weboldalakat, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a WEBOLDALHOZ. Következésképpen a törvény által megengedett mértékig kizárt mindennemű felelőssége az ELADÓNAK az ott közzétett információkkal kapcsolatban. Ezekre a weboldalakra mutató hivatkozások csak tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek garanciát a tartalmukra.

14. Személyes adatok kezelése

Az ELADÓ személyes adatokat gyűjt ÜGYFELEITŐL a WEBOLDALON, beleértve a cookie-kat is. AZ ÜGYFEL-ek letilthatják a cookie-kat a böngészőjük utasításait követve. A cookie-kra vonatkozó szabályzatunkról további információ a jelen ÁSZF 3. mellékletében található „COOKIE SZABÁLYZAT” tartalmazza, amely a WEBOLDAL minden oldal alján elérhető egy hivatkozáson keresztül.

         14.1 A kezelésért felelős:

Az ELADÓ, székhelye: Carrer de Sant Dionís, 1, bajo, 46003 València.

         14.2 Adatok megszerzése:

Az Önről rendelkezésünkre álló adatok azok, amelyeket Ön eredetileg megadott nekünk, valamint azok, amelyek a kapcsolat és az interakciók során keletkeznek.

         14.3 A kezelés céljai:

Az ELADÓ által gyűjtött adatokat a WEBOLDALON keresztül leadott rendeléseinek feldolgozásához, az ÜGYFÉL fiókjának kezeléséhez, rendeléseinek elemzéséhez, promóciós célú e-mailek küldéséhez, hírlevelek, promóciós ajánlatok és/vagy hasonló termékekről és szolgáltatásokról történő tájékoztatás céljából használjuk fel, kivéve, ha az ÜGYFÉL nem kíván ilyen tájékoztatást kapni az ELADÓTÓL.

AZ ÜGYFELEK bármikor tiltakozhatnak a promóciós e-mailek fogadása ellen, ha belépnek fiókjukba, vagy az e-mailben kapott ajánlatok alatt az erre a célra biztosított hivatkozásra kattintanak, vagy e-mailt küldenek az adatvédelmi tisztviselőnek.

         14.4 A kezelés jogalapja:
  • Az ÜGYFÉL az ELADÓVAL, mint ÜGYFÉLLEL fennálló kapcsolatának fenntartásához kapcsolódó személyes adatainak kezelését az legitimálja, hogy a szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges és az a fentebb említett kapcsolatból származik.
  • Az ÜGYFÉL személyes adatainak kezelése az ELADÓ termékeiről és szolgáltatásairól szóló promóciós információk küldése céljából kezeli. Az ÜGYFÉLLEL kötött szerződés az ELADÓ jogos érdekét szolgálja, és azt a hatályos szabályozás engedélyezi.

         14.5 Címzettek:

Az adatok részben vagy egészben továbbíthatók az ELADÓ megrendelésben érintett szolgáltatóknak. Az ELADÓ kereskedelmi célból átadhatja az ÜGYFÉL nevét és elérhetőségét a vele együttműködő partnereinek, azzal a feltétellel, hogy a WEBOLDALON történő regisztrációkor ehhez előzetesen hozzájárultak. Az ELADÓ külön megkérdezi az ÜGYFELEKET, hogy kívánják-e személyes adataik nyilvánosságra hozatalát. AZ ÜGYFEL-ek bármikor megváltoztathatják véleményüket, ha kapcsolatba lépnek az ELADÓVAL. Az ELADÓ azt is megkérdezheti VEVŐITŐL, hogy szeretnének-e kereskedelmi információkat kapni együttműködőiktől.

         14.6 Nemzetközi szolgáltatások:

Amennyiben az ELADÓ olyan technológiai szolgáltatókkal szerződött, amelyek olyan országokban találhatók, amelyek nem rendelkeznek az európai szabályozással egyenértékű szabályozással ("Harmadik országok"), akkor az említett beszállítóknak alá kell írnia az ELADÓVAL a harmadik országokban található beszállítókra vonatkozó előírások által előírt titoktartási és adatkezelési szerződéseket, alkalmazva az ÜGYFÉL magánéletének megőrzéséhez szükséges garanciákat és biztosítékokat. Különösen a [hivatkozás megfelelő vagy megfelelő garanciákra, pl. Privacy Shield stb.]

         14.7 Archiválási időszak :

A személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg az ÜGYFÉL az ELADÓVAL fenntartja a kapcsolatot, valamint a kapcsolat bármely okból történő megszűnését követően a vonatkozó törvényi elévülési időkig. Ebben az esetben kizárólag az ELADÓ jogi vagy szerződéses kötelezettségeinek való megfelelés bizonyítása céljából kezeljük őket. Az elévülési idő lejártakor az ÜGYFÉL adatai törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.

         14.8 Jogok:

A személyes adatok védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelettel összhangban az ÜGYFÉL jogosult ezen személyes adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez, tiltakozáshoz (jogos okokból), valamint törléséhez, hordozhatóságához és/vagy korlátozásához. Ugyanígy az ÜGYFÉL jogosult arra is, hogy a hozzájáruláson alapuló kezelésekhez a hozzájárulását bármikor visszavonja anélkül, hogy ez a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló kezelés jogszerűségét befolyásolná. E jogait gyakorolhatja, ha e-mailt küld a info@nyddesign.es címre, vagy levelet küld a Carrer de Sant Dionís, 1, bajo, 46003 València, Valencia (Spanyolország) címre. Kikötésre kerül, hogy az ÜGYFÉLNEK képesnek kell lennie személyazonosságának igazolására, akár személyi igazolvány szkennelésével, akár annak fénymásolatának az ELADÓ részére történő megküldésével.

Hasonlóképpen, ha az ÜGYFÉL úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése sérti a szabályzatot vagy személyiségi jogait, keresetet nyújthat be:
- A Spanyol Adatvédelmi Ügynökség előtt, annak elektronikus központján vagy postai címén keresztül.

15. Cookie-ra vonatkozó szabályzat

A cookiekra vonatkozó szabályzatunkról további információ a jelen ÁSZF 3. mellékletében található „COOKIE SZABÁLYZAT” tartalmazza, amely a WEBOLDAL minden oldal alján elérhető egy hivatkozáson keresztül.

16. Reklamáció

Az ELADÓ az ÜGYFÉL rendelkezésére bocsátja a "Telefonos Ügyfélszolgálatot" a következő számon: (+34) 747 429 157 (normál díjas telefonszám). Az ÜGYFÉL minden írásos igényét a következő postacímre és e-mail címre kell továbbítani: Carrer de Sant Dionís, 1, bajo, 46003 València, Valencia (Spanyolország),  és info@nyddesign.es

17. Szellemi tulajdon

A WEBOLDAL minden vizuális és hangi eleme, beleértve az alapul szolgáló technológiát is, megfelelő szerzői jogi, védjegy- vagy szabadalmi jogvédelem alatt áll.

Ezek az elemek az ELADÓ kizárólagos tulajdonát képezik. Minden olyan személynek, aki weboldalt szerkeszt és közvetlen hiperhivatkozást kíván létrehozni a WEBOLDALRA, írásban kell engedélyt kérnie az ELADÓTÓL.

Az ELADÓ ezen felhatalmazása semmilyen esetben sem kerül végleges megállapodásra. Ezt a hivatkozást az ELADÓ kérésére törölni kell. Szigorúan tilos a WEBOLDALRA mutató hivatkozás, amely olyan technikákat alkalmaz, mint a iFrame beépítés vagy hipertextek beszúrása (in-line linkelés).

18. ÁSZF érvényessége

Hatályos jogszabályok vagy rendelkezések bármilyen módosítása, vagy az illetékes bíróság bármely, a jelen Általános Feltételek egy vagy több pontját érvénytelenítő határozata nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Az ilyen módosítás vagy döntés semmilyen esetben sem jogosítja fel az ÜGYFELEKET jelen Általános Feltételek figyelmen kívül hagyására.

Az ezekben kifejezetten nem tárgyalt minden feltétel a magánszektor felhasználásával összhangban lesz szabályozva..

19. Az ÁSZF módosításai

Jelen ÁSZF minden, a WEBOLDALON végzett online vásárlásra vonatkoznak.

Az ÁSZF dátuma meg van adva, és az ELADÓ bármikor módosíthatja és frissítheti azt. Az irányadó ÁSZF a megrendelés időpontjában érvényesek.

Az ÁSZF-ben tett módosítások nem vonatkoznak a már megvásárolt TERMÉKEKRE.

20. Joghatóság és alkalmazandó jog

A JELEN ÁSZF ESETÉBEN, VALAMINT AZ ÜGYFÉL ÉS ELADÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT ESETÉBEN A SPANYOL TÖRVÉNYEK ALKALMAZANDÓAK.

PEREK ESETÉBEN CSAK A SPANYOL BÍRÓSÁG LESZ ILLETÉKES.

Hasonlóképpen, minden választottbírósági vagy bírósági fellebbezést megelőzően a felek között a lojalitás és a jóhiszeműség jegyében folytatott tárgyalások az irányadóak annak érdekében, hogy békés megállapodásra jussanak a jelen szerződéssel kapcsolatos konfliktusok megoldására, beleértve annak érvényességét is.

A tárgyalási folyamatot elindítani kívánó fél köteles tértivevényes ajánlott levélben értesíteni a másik felet a konfliktus elemeinek megjelölésével. Ha a tizenöt (15) napos időszak lejártával a felek nem értik meg egymást, a nézeteltéréseket az alábbiakban meghatározott joghatóság elé terjesztik.

A tárgyalási folyamat során és annak befejezéséig a feleknek tilos bármilyen jogi lépést megtenni egymással szemben a tárgyalt konfliktus miatt. Kivételként a felek jogosultak az óvintézkedések illetékességi körébe fordulni, vagy az eljárás megindítása nem vonja maga után a felek részéről a baráti megállapodásra vonatkozó záradék lemondását, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

MELLÉKLET 1

VISSZAVÉTELI SZABÁLYZAT

Visszavétel elve

A Vevőnek alapvetően joga van a TERMÉK-et az ELADÓNAK vagy az általa megjelölt személynek túlzott késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni.

Visszavétel ideje

Az elállási határidő tizennégy (14) naptári nap attól a naptól számítva, amikor az ÜGYFÉL, vagy az ÜGYFÉL által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a TERMÉKET birtokba vette.

Abban az esetben, ha a VEVŐ egy MEGRENDELÉSBEN több TERMÉK-et rendelt, amely több SZÁLLÍTÁST eredményez (vagy egyetlen TERMÉK rendelése esetén több tételben leszállítva), az elállási határidő tizennégy (14) naptári napon belül lejár. az a nap, amikor az ÜGYFÉL, vagy a fuvarozótól eltérő, az ügyfél által megjelölt harmadik személy az utoljára leszállított TERMÉKET birtokba vette.

Ha az ÜGYFÉL rendelése több TERMÉKET tartalmazott, és ezek a TERMÉKEK külön kerültek kiszállításra, az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy (14) naptári napon belül jár le, amikor az ÜGYFÉL, vagy a fuvarozótól eltérő, a megrendelő által megjelölt harmadik személy birtokba vette az utolsó leszállított TERMÉKET.

Értesítés az elállási jogról.

Elállási jogának gyakorlásához az ÜGYFÉLNEK elállási döntését egyértelműen tett nyilatkozattal (például levélben, faxon vagy e-mailben) be kell jelentenie a következő címre: Carrer de Sant Dionís, 1, bajo, 46003 València, Valencia (Spanyolország) vagy info@nyddesign.es e-mail címre.

Erre a célra a következő űrlapot is használhatja:

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT
 ELADÓ elérhetőségei

 ELADÓ Neve: NYD DESIGN
 
 ELADÓ telefonszáma:  (+34) 747 429 157
 
 ELADÓ e-mail címe: info@nyddesign.es

 
 Ezúton értesítem az alábbi TERMÉK értékesítésére vonatkozó szerződéstől való elállásomat:

 SZÁMLASZÁM:
 TERMÉK hivatkozás:
 Megrendelve:
 
 Szállítva:
 Fizetési mód:
 ÜGYFÉL adatai:
 ÜGYFÉL és adott esetben a megrendelés kedvezményezettjének neve:
 
 ÜGYFÉL CÍME :
 Szállítási cím :
 Kelt:
  ----------------------------------------------------------------------
  ÜGYFÉL aláírása (kivéve postai úton történő továbbítás esetén) 


Az elállási jog tiszteletben tartása érdekében az ÜGYFÉLNEK az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményét a futamidő lejárta előtt továbbítania kell.

Az elállás hatásai

A VEVŐ elállása esetén az ELADÓ vállalja, hogy a teljes kifizetett összeget visszatéríti, kivétel a szállítási költségeket. Az ELADÓ a visszatérítést elhalaszthaja az áru átvételéig.

Az ELADÓ a visszatérítést a kezdeti továbbításnál használt fizetési móddal megegyező fizetési móddal folytatja le, kivéve, ha a VEVŐ más módhoz kifejezetten hozzájárul, mindenesetre ez a visszatérítés a VEVŐ számára semmilyen költséggel nem jár.


Visszaküldési módok

Az ÜGYFÉL túlzott késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntésének közlésétől számított tizennégy (14) napon belül köteles továbbítani a TERMÉKET a következő címre: Carrer de Sant Dionís, 1, bajo , 46003 València, Valencia (Spanyolország)

A visszaadott TERMÉK állapota

A TERMÉKET az ELADÓ utasításait követve, az összes szállított tartozékkal együtt kell visszaküldeni.

Csomagolás

A TERMÉKEK az érvényben lévő szállítási előírásoknak megfelelően vannak csomagolva, hogy a SZÁLLÍTÁS során maximális védelmet biztosítsunk. Az ÜGYFÉLNEK ugyanezeket a szabályokat kell betartania a visszaküldésekor. Ennek értelmében az ÜGYFÉL a neki nem megfelelő TERMÉKET eredeti csomagolásában, eredeti állapotban, újra forgalomba hozatalra készen kell visszaküldeni.

Az elállási jog kizárása

Az elállási jog az alábbi esetekben kizárt:

     - Olyan áruk vagy szolgáltatások értékesítése, amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ.
     - Vevői specifikációk szerint vagy egyértelműen személyre szabott áruszállítás.
     - Olyan áruk szállítása, amelyek megromolhatnak vagy gyorsan lejárnak.
     - Lezárt hang- vagy képfelvételek vagy műsorok biztosítása, amelyeket a leszállítás után felbontottak.
     - Újságok vagy folyóiratok (kivéve az előfizetési szerződést).
     - Szállásszolgáltatás nem lakáscélú, áruszállítás, autóbérlés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, ha az ajánlat konkrét teljesítési időpontot ír elő.
     - Olyan áruk értékesítése, amelyeket természetüknél fogva más termékekkel kell kombinálni.
     - Lezárt áruk szállítása, amelyek védelmi okokból nem szállíthatók újra
     - Olyan szeszes italok szállítása, amelyek áráról az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelyek szállítása csak 30 nap elteltével lehetséges, és amelynek értéke a piaci ingadozásoktól és az ELADÓ befolyásán kívül esik.
     - Nem dematerializált módon átadott szám tartalom szolgáltatása, ha a teljesítést a fogyasztó előzetes beleegyezésével kezdték meg, aki egyben elismerte, hogy elállási jogát elveszíti..
     - Nyilvános aukciókon formális szerződések.

MELLÉKLET 2

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szállítási terület


A TERMÉKEK csak a SZÁLLÍTÁSI TERÜLETRE szállíthatók. Lehetetlen olyan rendelést leadni, amelynek szállítási címe azon kívül található.

A TERMÉKEK az ÜGYFÉL által a megrendeléskor feltüntetett szállítási címre kerülnek kiszállításra.

Szállítási idő

A WEBOLDALON feltüntetésre kerül a rendelés elkészítésének és a számla kiállításának határideje, a raktáron lévő TERMÉKEK kiszállítása előtt. Ezek a feltételek a hétvégék és az ünnepnapok beszámítása nélkül értendők.

A TERMÉKEK elküldésekor automatikusan e-mailt küldünk a VEVŐNEK, amennyiben az űrlap elküldésekor megadott email cím helyes.

Szállítási idő és költségek

Az ELADÓ a megrendelés során jelzi a VEVŐ felé a vásárolt TERMÉKEK feltételeit és lehetséges szállítási adatokat.

A szállítási költség a szállítás módjától függően kerül kiszámításra.

Ezeknek a költségeknek az összege a VEVŐT terheli a megvásárolt TERMÉKEKEN kívüli fizetés formájában.

A szállítási határidők és költségek részleteit a WEBOLDALON részletezzük.

SZÁLLÍTÁSI módok

A csomag kézbesítése az ÜGYFÉLNEK az aláírása és a személyazonosító okmányának a bemutatása után történik.

SZÁLLÍTÁSI problémák

A VEVŐ a fuvarozó kiválasztásakor, az online rendelési folyamat végén, a megrendelés visszaigazolása előtt tájékoztatást kap a szállítási határidőről.

Meghatározzák, hogy a szállítások legkésőbb harminc (30) napon belül megtörténnek.
Szállítás hiányában a VEVŐ köteles felszólítani az ELADÓT, hogy azt ésszerű határidőn belül kézbesítse. 

A TERMÉK a VEVŐ részére történő eljuttatásáért az ELADÓ felel.
Ne feledje, hogy az ÜGYFÉLNEK három (3) nap áll rendelkezésére, hogy értesítse a szállítót a szállítás során észlelt meghibásodásokról vagy részleges veszteségekről.

MELLÉKLET 3

COOKIE SZABÁLYZAT

A weboldalhoz való hozzáférés cookie-k használatát vonhatja maga után. A cookie-k kis mennyiségű információk, amelyet az egyes Felhasználók által használt böngészőben tárolnak - a különböző eszközökön, amelyeken navigálnak -, így a szerver megjegyez bizonyos információkat, melyeket később, és csak az azokat tároló szerver el tud elolvasni. A sütik megkönnyítik a navigációt, felhasználóbarátabbá teszik, és nem károsítják a navigációs készüléket.

A cookie-k olyan automatikus eljárások, amelyek a Felhasználó által a Weboldalon tett látogatása során meghatározott preferenciákra vonatkozó információkat gyűjtenek annak érdekében, hogy Felhasználóként felismerjék, személyre szabják a Weboldallal kapcsolatos élményét és használatát, valamint segíthetnek például hibákat megoldani.

A sütik segítségével gyűjtött információk tartalmazhatják a Weboldal látogatásának dátumát és időpontját, a megtekintett oldalakat, a Weboldalon eltöltött időt, valamint a közvetlenül előtte és utána felkeresett oldalakat. A cookie-k azonban nem teszik lehetővé, hogy kapcsolatba léphessen a Felhasználó telefonszámával vagy bármilyen más személyes kapcsolatfelvételi móddal. Egyetlen cookie sem tud információt kinyerni a Felhasználó merevlemezéről, és nem lophat el személyes adatokat. Az egyetlen módja annak, hogy a Felhasználó személyes adatai a cookie-fájl részét képezzék, ez nem jelenti azt hogyha a felhasználó személyesen adja át ezeket az információkat a szervernek.

Személyes adatnak minősülnek azok a cookie-k, amelyek lehetővé teszik egy személy azonosítását. Ezért rájuk a fent leírt adatvédelmi szabályzat vonatkozik. Ilyen értelemben annak használatához a Felhasználó hozzájárulása szükséges. Ezt a hozzájárulást hiteles választás alapján, megerősítő és pozitív döntéssel, az első tárolás előtt közöljük és a hozzájárulást dokumentáljuk.

SAJÁT SÜTIK

Ezek azok a cookie-k, amelyeket a Felhasználó számítógépére vagy eszközére küldenek, és amelyeket kizárólag a NYDdesign.es weboldal kezel a legjobb működése érdekében. Az összegyűjtött információkat a Weboldal és annak Tartalmi minőségének, valamint az Ön felhasználói élményének javítására használjuk fel. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy a Felhasználót a Webhely visszatérő látogatójaként ismerjék fel, és a tartalmat a preferenciáinak megfelelő tartalomhoz igazítsák.

HARMADIK FÉL SÜTIK

Ezek olyan külső jogalanyok által használt és kezelt cookie-k, amelyek a NYDDesign.es számára az általa kért szolgáltatásokat nyújtják a Weboldal és a Weboldal böngészése során nyújtott felhasználói élmény javítása érdekében. A harmadik féltől származó cookie-k használatának fő célja a hozzáférési statisztikák beszerzése és a navigációs információk elemzése, vagyis az, hogy a Felhasználó hogyan lép kapcsolatba a Webhellyel.

A kapott információk vonatkoznak például a meglátogatott oldalak számára, a nyelvre, az IP-cím helyére, ahonnan a Felhasználó eléri, a belépő felhasználók számát, a látogatások gyakoriságát és ismétlődését, a látogatás idejét, a böngészőt. az általuk használt eszköz, a kezelő vagy az eszköz típusa, amelyről a látogatás történik. Ezeket az információkat a Webhely fejlesztésére és az új igények feltárására használjuk fel, hogy a felhasználóknak a legmagasabb minőségű Tartalmat és/vagy szolgáltatást kínálhassuk. Mindenesetre az információkat anonim módon gyűjtjük, és a Weboldalon trendjelentéseket készítünk az egyes felhasználók azonosítása nélkül.

További információkat kaphat a cookie-król, az adatvédelemről, vagy megtekintheti a használt cookie-k típusának leírását, főbb jellemzőit, lejárati idejét stb. az alábbi link(ek)en:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/

A cookie-k biztosításáért felelős jogalany(ok) továbbíthatják ezeket az információkat harmadik feleknek, amennyiben azt törvény írja elő, vagy ha egy harmadik fél dolgozza fel ezeket az információkat az említett entitások számára.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA SÜTIK

A NYDDesign.es közösségi hálózati bővítményeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a hozzáférést a webhelyről. Emiatt a közösségi hálózati cookie-k a Felhasználó böngészőjében tárolhatók. Ezeknek a közösségi hálózatoknak a tulajdonosai saját adatvédelmi és cookie-szabályzattal rendelkeznek, és minden esetben saját maguk felelősek saját fájljaikért és adatvédelmi gyakorlataikért. A Felhasználónak hozzá kell fordulnia, hogy tájékozódjon az említett cookie-król és adott esetben személyes adatainak kezeléséről. Kizárólag tájékoztató jellegűek, az alábbiakban találhatók azok a linkek, amelyeken a jelen adatvédelmi és/vagy cookie-szabályzat megtekinthető:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

COOKIE-K LETILTÁSA, ELUTASÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE

A Felhasználó a böngésző beállításaiban (például Chrome, Firefox, Safari, Explorer) letilthatja, elutasíthatja és törölheti a készülékére telepített cookie-kat – részben vagy teljesen. Ebben az értelemben a cookie-k elutasításának és törlésének eljárásai internetböngészőnként eltérőek lehetnek. Következésképpen a Felhasználónak az általa használt internetböngésző által biztosított utasításokat kell követnie. Abban az esetben, ha Ön részben vagy teljesen elutasítja a cookie-k használatát, továbbra is használhatja a Weboldalt, bár egyes funkcióit korlátozottan használhatja.

Ez a Cookie-szabályzat-dokumentum az online cookie-házirend-sablongenerátor használatával készült 2021. 11. 15-én.

  • Regisztráció

Új fiók regisztrálása

Már van felhasználói fiókod?
Jelentkezzen be helyette Vagy Jelszó visszaállítása