VISSZAVÉTELI SZABÁLYZAT

Visszavétel elve

A Vevőnek alapvetően joga van a TERMÉK-et az ELADÓNAK vagy az általa megjelölt személynek túlzott késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni.

Visszavétel ideje

Az elállási határidő tizennégy (14) naptári nap attól a naptól számítva, amikor az ÜGYFÉL, vagy az ÜGYFÉL által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a TERMÉKET birtokba vette.

Abban az esetben, ha a VEVŐ egy MEGRENDELÉSBEN több TERMÉK-et rendelt, amely több SZÁLLÍTÁST eredményez (vagy egyetlen TERMÉK rendelése esetén több tételben leszállítva), az elállási határidő tizennégy (14) naptári napon belül lejár. Az az a nap, amikor az ÜGYFÉL, vagy a fuvarozótól eltérő, az ügyfél által megjelölt harmadik személy az utoljára leszállított TERMÉKET birtokba vette.

Ha az ÜGYFÉL rendelése több TERMÉKET tartalmazott, és ezek a TERMÉKEK külön kerültek kiszállításra, az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy (14) naptári napon belül jár le, amikor az ÜGYFÉL, vagy a fuvarozótól eltérő, a megrendelő által megjelölt harmadik személy birtokba vette az utolsó leszállított TERMÉKET.

Értesítés az elállási jogról

Elállási jogának gyakorlásához az ÜGYFÉLNEK elállási döntését egyértelműen tett nyilatkozattal (például levélben, faxon vagy e-mailben) be kell jelentenie a következő címre: Carrer de Sant Dionís, 1, bajo, 46003 València, Valencia (Spanyolország) vagy info@nyddesign.es e-mail címre.

Erre a célra a következő űrlapot is használhatja:

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT
 ELADÓ elérhetőségei

 ELADÓ Neve: NYD DESIGN
 
 ELADÓ telefonszáma:  (+34) 747 429 157
 
 ELADÓ e-mail címe: info@nyddesign.es

 
 Ezúton értesítem az alábbi TERMÉK értékesítésére vonatkozó szerződéstől való elállásomról:

 SZÁMLASZÁM:
 TERMÉK hivatkozás:
 Megrendelve:
 
 Szállítva:
 Fizetési mód:
 ÜGYFÉL adatai:
 ÜGYFÉL és adott esetben a megrendelés kedvezményezettjének neve:
 
 ÜGYFÉL CÍME :
 Szállítási cím :
 Kelt:
  ----------------------------------------------------------------------
  ÜGYFÉL aláírása (kivéve postai úton történő továbbítás esetén) 


Az elállási jog tiszteletben tartása érdekében az ÜGYFÉLNEK az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményét a futamidő lejárta előtt továbbítania kell.

Az elállás hatásai

A VEVŐ elállása esetén az ELADÓ vállalja, hogy a teljes kifizetett összeget visszatéríti, kivétel a szállítási költségeket. Az ELADÓ a visszatérítést elhalaszthaja az áru átvételéig.

Az ELADÓ a visszatérítést a kezdeti továbbításnál használt fizetési móddal megegyező fizetési móddal folytatja le, kivéve, ha a VEVŐ más módhoz kifejezetten hozzájárul, mindenesetre ez a visszatérítés a VEVŐ számára semmilyen költséggel nem jár.

A visszatérítés automatikus, és 10-15 napon belül látható lesz a használt hitelkártyához tartozó számlán (banktól függően előfordulhat némi késés).


Visszaküldési módok 

Az ÜGYFÉL túlzott késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntésének közlésétől számított tizennégy (14) napon belül köteles továbbítani a TERMÉKET a következő címre: Carrer de Sant Dionís, 1, bajo , 46003 València, Valencia (Spanyolország)

A visszaadott TERMÉK állapota

A TERMÉKET az ELADÓ utasításait követve, az összes szállított tartozékkal együtt kell visszaküldeni. 

Csomagolás

A TERMÉKEK az érvényben lévő szállítási előírásoknak megfelelően vannak csomagolva, hogy a SZÁLLÍTÁS során maximális védelmet biztosítsunk. Az ÜGYFÉLNEK ugyanezeket a szabályokat kell betartania a visszaküldésekor. Ennek értelmében az ÜGYFÉL a neki nem megfelelő TERMÉKET eredeti csomagolásában, eredeti állapotban, újra forgalomba hozatalra készen kell visszaküldeni.

Az elállási jog kizárása

Az elállási jog az alábbi esetekben kizárt:

     - Olyan áruk vagy szolgáltatások értékesítése, amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ.
     - Vevői specifikációk szerint vagy egyértelműen személyre szabott áruszállítás.
  

  • Regisztráció

Új fiók regisztrálása

Már van felhasználói fiókod?
Jelentkezzen be helyette Vagy Jelszó visszaállítása